Bảng đặc biệt năm - Thống kê giải đặc biệt XSMB theo năm

Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm

Hiển thị tổng 2 số cuối

Xem thống kê giải đặc biệt các tháng năm 2023

1 69488
Tổng: 6
35019
Tổng: 0
99876
Tổng: 3
52770
Tổng: 7
16705
Tổng: 5
2 03138
Tổng: 1
64668
Tổng: 4
67246
Tổng: 0
24523
Tổng: 5
49265
Tổng: 1
3 47153
Tổng: 8
65169
Tổng: 5
66819
Tổng: 0
10576
Tổng: 3
25649
Tổng: 3
4 62111
Tổng: 2
51859
Tổng: 4
75371
Tổng: 8
05028
Tổng: 0
75757
Tổng: 2
5 01548
Tổng: 2
80983
Tổng: 1
33487
Tổng: 5
13454
Tổng: 9
76191
Tổng: 0
6 44816
Tổng: 7
26450
Tổng: 5
77471
Tổng: 8
84807
Tổng: 7
45370
Tổng: 7
7 51169
Tổng: 5
13037
Tổng: 0
04067
Tổng: 3
85979
Tổng: 6
39597
Tổng: 6
8 75743
Tổng: 7
94309
Tổng: 9
66130
Tổng: 3
38522
Tổng: 4
20040
Tổng: 4
9 01293
Tổng: 2
96669
Tổng: 5
57765
Tổng: 1
93971
Tổng: 8
78014
Tổng: 5
10 17535
Tổng: 8
71218
Tổng: 9
71610
Tổng: 1
82978
Tổng: 5
81191
Tổng: 0
11 99951
Tổng: 6
92034
Tổng: 7
81736
Tổng: 9
20815
Tổng: 6
04942
Tổng: 6
12 55448
Tổng: 2
67145
Tổng: 9
78611
Tổng: 2
65180
Tổng: 8
18452
Tổng: 7
13 21776
Tổng: 3
65353
Tổng: 8
96305
Tổng: 5
96688
Tổng: 6
60762
Tổng: 8
14 66581
Tổng: 9
57974
Tổng: 1
12834
Tổng: 7
48507
Tổng: 7
62940
Tổng: 4
15 87354
Tổng: 9
79638
Tổng: 1
91006
Tổng: 6
92059
Tổng: 4
44221
Tổng: 3
16 48715
Tổng: 6
35546
Tổng: 0
50578
Tổng: 5
13086
Tổng: 4
48260
Tổng: 6
17 55890
Tổng: 9
15677
Tổng: 4
05776
Tổng: 3
71424
Tổng: 6
53363
Tổng: 9
18 14894
Tổng: 3
07253
Tổng: 8
32592
Tổng: 1
32505
Tổng: 5
45282
Tổng: 0
19 62198
Tổng: 7
68879
Tổng: 6
66534
Tổng: 7
90230
Tổng: 3
62857
Tổng: 2
20 50221
Tổng: 3
27465
Tổng: 1
80770
Tổng: 7
40448
Tổng: 2
91869
Tổng: 5
21 44823
Tổng: 5
50000
Tổng: 0
52091
Tổng: 0
74562
Tổng: 8
22 76777
Tổng: 4
31698
Tổng: 7
30529
Tổng: 1
65438
Tổng: 1
23 79436
Tổng: 9
12843
Tổng: 7
47779
Tổng: 6
33027
Tổng: 9
24 08154
Tổng: 9
05499
Tổng: 8
75996
Tổng: 5
09534
Tổng: 7
25 59509
Tổng: 9
50604
Tổng: 4
36819
Tổng: 0
95636
Tổng: 9
52371
Tổng: 8
26 93712
Tổng: 3
19739
Tổng: 2
67896
Tổng: 5
03400
Tổng: 0
34164
Tổng: 0
27 77390
Tổng: 9
89604
Tổng: 4
67857
Tổng: 2
97797
Tổng: 6
72859
Tổng: 4
28 41946
Tổng: 0
32041
Tổng: 5
65507
Tổng: 7
55145
Tổng: 9
87219
Tổng: 0
29 92129
Tổng: 1
73887
Tổng: 5
25380
Tổng: 8
51849
Tổng: 3
30 89651
Tổng: 6
05085
Tổng: 3
98112
Tổng: 3
54112
Tổng: 3
31 93343
Tổng: 7
55291
Tổng: 0

Thống kê XSMB theo năm là chuyên mục tổng hợp giải đặc biệt đã về theo các năm… giúp người chơi có đầy đủ thông tin nghiên cứu xổ số 1 cách chuyên sâu để có thể dự đoán xổ số miền Bắc chính xác nhất.

Các thông số của bảng thống kê SXMB bao gồm:

  • Cột dọc biểu thị dữ liệu ngày: Sắp xếp từ ngày mùng 1 đến 31.
  • Hàng ngang là dữ liệu tháng: Sắp xếp từ tháng 1 đến tháng 12.
  • Các ô ở giữa là kết quả giải đặc biệt từ đầu năm cho đến ngày có kết quả xổ số mới nhất (nếu là bảng thống kê giải đặc biệt năm nay) hoặc là từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 (bảng TK GDB các năm về trước). Những ô có màu xanh là kỳ mở thưởng rơi vào dịp cuối tuần.
  • Trong 1 ô kết quả giải đặc biệt bao gồm dãy số đầy đủ của giải đặc biệt, hai số cuối cùng của dãy số được làm nổi bật bằng màu đỏ cùng với tổng đặc biệt của mỗi kỳ. (Tổng giải đặc biệt được tính bằng cách cộng hai số hàng chục và hàng đơn vị, nếu cộng lại lớn hơn 10 thì lấy số đơn vị làm tổng).

Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc