Thống kê đầu đuôi miền Bắc - Thống kê đầu đít XSMB

Chọn số ngày
redcardstudios.com

Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
64
71
69
57
82
63
60
21
40
62
Tổng0
0
1
0
1
1
5
1
1
0

Thống kê đầu giải đặc biệt trong 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 0 lần về
 • Đầu 1: 0 lần về
 • Đầu 2: 1 lần về
 • Đầu 3: 0 lần về
 • Đầu 4: 1 lần về
 • Đầu 5: 1 lần về
 • Đầu 6: 5 lần về
 • Đầu 7: 1 lần về
 • Đầu 8: 1 lần về
 • Đầu 9: 0 lần về
redcardstudios.com

Thống kê đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày
Đít 0
Đít 1
Đít 2
Đít 3
Đít 4
Đít 5
Đít 6
Đít 7
Đít 8
Đít 9
64
71
69
57
82
63
60
21
40
62
Tổng2
2
2
1
1
0
0
1
0
1

Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt về trong10 ngày gần đây nhất

 • Đít 0: 2 lần về
 • Đít 1: 2 lần về
 • Đít 2: 2 lần về
 • Đít 3: 1 lần về
 • Đít 4: 1 lần về
 • Đít 5: 0 lần về
 • Đít 6: 0 lần về
 • Đít 7: 1 lần về
 • Đít 8: 0 lần về
 • Đít 9: 1 lần về

Thống kê tổng giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
Tổng3
0
2
1
2
1
1
0
5
1
 • Tổng 0: 3 lần về
 • Tổng 1: 0 lần về
 • Tổng 2: 2 lần về
 • Tổng 3: 1 lần về
 • Tổng 4: 2 lần về
 • Tổng 5: 1 lần về
 • Tổng 6: 1 lần về
 • Tổng 7: 0 lần về
 • Tổng 8: 5 lần về
 • Tổng 9: 1 lần về